Zakończyła się weryfikacja projektów w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego. Na realizację pomysłów sosnowiczan samorząd przeznaczy 7,5 mln zł.

126 projektów zgłoszonych na przyszły rok zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym – podał sosnowiecki magistrat. Złożone projekty były weryfikowane przez Zespół Konsultacyjny powołany zarządzeniem prezydenta miasta. Wszystkie projekty sprawdzane zostały pod kątem zgodności formalnej (wymagania dotyczące składającego – zamieszkanie, załączone dokumenty, termin złożenia) oraz merytorycznej.

Ponadto, sprawdzana była rzetelność wyceny kosztów projektu, możliwość jego realizacji na wskazanym obszarze (kwestia własności i planów zagospodarowania gruntów), opłacalność inwestycji (czy projekt nie będzie generował nadmiernych kosztów utrzymania), unikalność i realna potrzeba realizacji określonego pomysłu (może istnieć inne rozwiązanie realizujące wskazaną potrzebę, o której zgłaszający nie wie).

Zweryfikowane pomyślnie projekty wezmą udział w głosowaniu, w którym będą walczyły o poparcie mieszkańców. – Większość złożonych pomysłów otrzymało ocenę pozytywną i naszym zdaniem zasługuje na realizację. Od tego momentu wszystko w rękach mieszkańców – mówią urzędnicy.

Budżet obywatelski to proces, który umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o przeznaczeniu części budżetu miasta na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Projekty z największym poparciem realizowane są przez miasto.

Wśród pomyślnie zweryfikowanych pomysłów znalazły się m.in.: remont alejek, rewitalizacja skweru, budowa nowych miejsc postojowych, budowa parkingu i chodników, ale także kolejny etap rewitalizacji Bulwaru Czarnej Przemszy (tegoroczny zwycięzca), modernizacja odcinka szlaku Dawnego Pogranicza, przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla czy czyszczenie koryta „Potoku Zagórskiego”.

Pełną listę projektów wraz ze szczegółowym opisem, oceną oraz komentarzem dotyczącym realizacji zadania można znaleźć TUTAJ.

Na uwagę zasługuje fakt, że w tym roku na realizację pomysłów sosnowiczan samorząd przeznaczy 7,5 mln zł. Nowością w tegorocznej edycji jest wprowadzenie puli przeznaczonej na projekty zgłoszone w ramach młodzieżowych i przedszkolnych budżetów obywatelskich.

Pieniądze zostaną rozdzielone między: Lokalne Strefy Konsultacyjne (5 mln zł), Strefę Szkolną (1,4 mln zł przy ograniczeniu do 700 tys. zł na jeden projekt), Strefę Przedszkolną (600 tys. zł przy ograniczeniu do 200 tys. zł na jeden projekt), Młodzieżowe Budżety Obywatelskie (400 tys. zł do równego podziału na zainteresowane placówki szkolne) a także Przedszkolne Budżety Obywatelskie (100 tys. zł do równego podziału na zainteresowane placówki przedszkolne).

Należy pamiętać, iż w tej edycji Budżetu Obywatelskiego głosować można na projekty z terenu całego miasta. Ponadto każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zagłosowania na 3 zadania: jedno z Lokalnej Strefy Konsultacyjnej, jedno ze Strefy szkolnej oraz jedno ze Strefy przedszkolnej. Na wybrane projekty będzie można głosować w październiku, następnie na ich realizację będzie trzeba poczekać do przyszłego roku.