Trwa rewitalizacja symbolu parku Dietla w Sosnowcu. Glorieta ma odzyskać swój dawny blask. Jest to możliwe dzięki głosom w budżecie obywatelskim.

Remont mającej ponad 100 lat gloriety, został zgłoszony jako projekt budżetu obywatelskiego i w głosowaniu zyskał akceptację mieszkańców. Pierwotnie na odnowienie zabytku zarezerwowano 469 tysięcy złotych, jednak w tej kwocie nie udało się odnaleźć wykonawcy. Miasto musiało zwiększyć środki na ten cel.

Rewitalizacja gloriety obejmuje zabezpieczenia fundamentów i tarasu przed wilgocią, naprawę schodów z kamienia naturalnego, a także remont betonowej posadzki górnego i dolnego tarasu. Ponadto, wykonawca będzie musiał odtworzyć brakujące detale historyczne, jak gzymsiki i fryzy głowicowe, pierścienie, które znajdowały się na słupach gloriety. Remont obejmuje też wykonanie barierek na dolnym tarasie i odtworzenie tarasu górnego na dachu gloriety na który będą prowadziły ażurowe, stalowe schody.

Glorieta powinna także wrócić do pierwotnej kolorystyki. Nowością będzie podświetlenie obiektu. Warto podkreślić, że zarówno glorieta, jak i cały park Dietla jest pod nadzorem konserwatorskim, dlatego rozpoczęcie prac było możliwe po wcześniejszych ustaleniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Uzasadniona złość?

Mieszkańcy, chociaż cieszą się z realizacji zwycięskiego projektu, nie kryją także swojej złości. Uważają, że to zaniedbania ze strony miasta doprowadziły obiekt do fatalnego stanu. Nie brakuje również głosów, że gdyby nie zwycięstwo w budżecie obywatelskim obiekt byłby całkowicie pominięty przez miasto.