Od wielu lat w polskim parlamencie toczy się bój o ustanowienie niedzieli dniem wolnym od pracy oraz wprowadzeniu zakazu handlu w tym dniu. Inicjatywę popierają także biskupi czterech diecezji, w tym sosnowieckiej.

W komunikacie w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, który w niedzielę został odczytany w kościołach tych diecezji, biskupi poinformowali wiernych, że zarejestrowano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który tworzą różne podmioty życia społecznego, m.in. związki zawodowe oraz organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców.

Jak podkreślili kapłani, ustawa ta ma nie tylko chronić wartość niedzieli, jako dnia Pańskiego i dnia wolnego od pracy, ale ma także chronić około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne.

– Mając na uwadze powyższe przesłanki i zachowując w pamięci próby zawłaszczenia i niszczenia niedzieli oraz jej wartości kulturowej, jako pasterze naszych diecezji, zwracamy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej poprzez podjęcie akcji zbierania podpisów – apelowali biskupi w diecezji sosnowieckiej, gliwickiej, opolskiej i archidiecezji katowickiej.

Dokument został podpisany przez metropolitę katowickiego abp. Wiktora Skworca oraz biskupów Jana Kopca z Gliwic, Andrzeja Czaję z Opola i Grzegorza Kaszaka z Sosnowca. – Liczymy na wsparcie akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady Duszpasterskie i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, a także w Parafialne Zespoły Caritas – dodali.

Biskupi podkreślili, że inicjatywa ta jest szansą na przeżywanie niedzieli w całej wspólnocie kościoła, budowy wspólnoty religijnej i narodowej, dniem wzmocnienia sił, odpoczynku i wyciszenia, odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Przypominają także, że zwyczaj wolnych od pracy niedziel cieszy się uznaniem w wielu europejskich krajach, m.in. Austrii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Francji czy Wielkiej Brytanii.

– Co więcej, w Niemczech niedziela jest chroniona zapisem w konstytucji tego państwa jako wartość i spoiwo wspólnoty narodowej. Wydaje się, że także my powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy – wskazują autorzy komunikatu.

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele?

View Results

Ładowanie ... Ładowanie ...