W Urzędzie Miejskim w Jaworznie doszło do zmian w strukturze. Powołano nowego zastępcę prezydenta oraz pełnomocnika prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego.

Po tym jak Monika Bryl, która dotychczas była zastępcą prezydenta Jaworzna, została nową wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej konieczne były zmiany w strukturze Urzędu Miejskiego. Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, 3 sierpnia powierzył Łukaszowi Kolarczykowi – dotychczasowemu pełnomocnikowi, pełnienie funkcji zastępcy prezydenta, natomiast Artur Dzikowski zostanie pełnomocnikiem prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego.

Ważne zmiany

W ramach zmian w strukturze Urzędu Miejskiego, Łukasz Kolarczyk został zastępcą prezydenta i będzie odpowiedzialny m.in. za sprawy z zakresu: bezpieczeństwa mieszkańców, zamówień publicznych; promocji, kultury i sportu; współpracy społecznej i gospodarczej oraz obrotu nieruchomościami.

Artur Dzikowski zostanie pełnomocnikiem prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego obejmując nadzór nad spółkami gminnymi, zajmując się również sprawami z zakresu działalności wydziału zdrowia i gospodarki komunalnej.

Nowy zastępca prezydenta

Łukasz Kolarczyk
Łukasz Kolarczyk – fot. UM Jaworzno

Łukasz Kolarczyk – ma 34 lata, uzyskał dyplom MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach na kierunku: Administracja, jest także absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University na kierunku: Zarządzanie.

Z samorządem związany od prawie 15. lat. Doświadczenie zdobywał m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie i w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. W 2015 roku został Naczelnikiem Biura Promocji i Informacji. Od 2018 roku łączy funkcję Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z nowo utworzoną funkcją Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej, nadzorując również Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej.

W ramach tych funkcji m.in. koordynując współpracę z organizacjami pozarządowymi, realizuje projekty społeczne i gospodarcze. Koordynuje pracami interdyscyplinarnych zespołów w zakresie realizacji i zapewnienia bezpieczeństwa dla międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i sportowych współorganizowanych w Jaworznie.

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami promocyjnymi, kulturalnymi oraz programami gospodarczymi, prowadzenia zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz wspierania rozwoju lokalnego biznesu (również w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2).

Zainteresowania zawodowe skupia na funkcjonowaniu i transformacji miast oraz projektów tworzących nowoczesną przestrzeń społeczną, strategii rozwoju terenów zurbanizowanych, działania zw. z promocją gospodarczą i wzmacnianiem „brandu” Jaworzna.

Nadzór nad spółkami gminnymi

Artur Dzikowski
Artur Dzikowski – fot. UM Jaworzno

Artur Dzikowski jest naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Był odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania projektami w Urzędzie Miejskim w Jaworznie i miejskich jednostkach organizacyjnych.

Ma szerokie doświadczenie dotyczące działalności spółek prawa handlowego, zajmował się nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Jaworzna, pracował w organach nadzorczych spółek. Artur Dzikowski był wiceprezesem zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie.

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – magistrem prawa i administracji. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej, z rachunkowości na Politechnice Śląskiej i z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Posiada certyfikat Ministra Skarbu Państwa potwierdzający złożenie egzaminu dla członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz Certified Project Management Associate IPMA Level D.