We wrześniu zakończyły się ostatnie prace prowadzone w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z mieszkaniami chronionymi i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej zlokalizowanego w Będzinie.

Obiekt znajduje się przy ul. Krakowskiej 11 w Będzinie. Chociaż prace remontowe zostały zakończone, obiekt zostanie oddany do użytku wkrótce.

– Oficjalne otwarcie i udostępnienie obiektu dla mieszkańców powiatu będzińskiego odbędzie się już wkrótce. W pierwszej kolejności przeprowadzono roboty rozbiórkowe i budowlane oraz wykonano niezbędne instalacje. Następnie pomieszczenia wyposażono w nowy, praktyczny sprzęt: meble, urządzenia AGD i RTV. Finalizowana właśnie inwestycja zapewni wieloaspektowe wsparcie osób wykluczonych społecznie – podkreśla Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Zakupiono min. meble biurowe/konferencyjne, meble mieszkaniowe typu szafy, łóżka, stoły, krzesła, sofy wypoczynkowe, meble kuchenne wraz zabudowanym sprzętem AGD. Ponadto każde z mieszkań doposażono w pralkę, telewizor, kuchenkę mikrofalową dając pełny komfort i samodzielność przyszłym mieszkańcom.

Obiekt dysponuje również salą konferencyjną, w której będzie możliwość prowadzenia różnego rodzaju szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów Powiatowego Centrum Usług Społecznych. Sala wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt multimedialny m.in. rzutnik, ekran rozwijany projekcyjny.

Warto podkreślić, że inwestycja ta ma bardzo duże znaczenie społeczne, w szczególności dla beneficjentów pomocy udzielanej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, dla instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury społecznej, w której mieszkańcy powiatu będzińskiego będą mogli uzyskać szeroki i bezpośredni dostęp do wielu usług społecznych, dotychczas niezrealizowanych lub realizowanych w ograniczonym zakresie, takich jak poradnictwo specjalistyczne, warsztaty, szkolenia, wsparcie, aktywizacja, pobyt w mieszkaniach treningowych chronionych i Ośrodku Interwencji Kryzysowej.