Do 31 sierpnia można składać projekty zadań do realizacji w ramach zawierciańskiego budżetu obywatelskiego. Zwycięskie zadania będą realizowane w kolejnym roku.

Ruszył zawierciański budżet obywatelski. Tym samym mieszkańcy Zawiercia mają możliwość zgłaszania oraz wyboru projektów, które będą realizowane w kolejnym roku. – Zachęcam do czynnego udziału i współdecydowania o rozwoju naszego miasta – mówi Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Twój głos na znaczenie

Budżet obywatelski to część budżetu gminy przeznaczona na przedsięwzięcia, które zostaną one wpisane do budżetu miasta na dany rok. Dzięki zaangażowaniu mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na projekty jakie zostaną zrealizowane w kolejnym roku, a co za tym idzie przyczynić się do zmian zachodzących w mieście. To przyczyni się zwiększenia atrakcyjności danej okolicy.

Budżet Obywatelski jest ważny, ponieważ pozwala lepiej poznać potrzeby mieszkańców miasta, włączyć mieszkańców w proces zarządzania miastem poprzez dyskusję o ich potrzebach i priorytetach oraz kształtuje postawy obywatelskie i wzmacnia poczucie współodpowiedzialności za miasto.

Na co zostaną przeznaczone środki?

Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono 1 500 000,00 złotych. Projekty w zawierciańskim budżecie obywatelskim mogą dotyczyć wielu sfer, m.in. edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, zieleni miejskiej, ochrony środowiska, komunikacji, kultury, rekreacji oraz sportu. Mogą mieć charakter inwestycyjny (np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw) lub niezwiązany z inwestycjami (np. koncerty, zajęcia pozalekcyjne).

Aktualny harmonogram

Obecnie trwa etap zgłaszania projektów, który zakończy się 31 sierpnia. Projekt zgłosić można na stronie internetowej zawierciańskiego budżetu obywatelskiego. Następnie odbędzie się weryfikacja zgłoszonych projektów. 15 września miasto zaprezentuje projekty, które pomyślnie przeszły weryfikację.

Głosowanie odbędzie się w październiku. Mieszkańcy swój głos będą mogli oddać pomiędzy 1 a 10 października. Zwycięskie zadania poznamy 11 października.