System gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z przepisami, musi się samofinansować. W związku z tym na mieszkańców Zawiercia czeka podwyżka cen.

Po kolejnym przetargu, do którego zgłosiła się jedna firma, wiadomo już, że przy obecnej stawce (19,50 zł za odpady segregowane) i kosztach całego systemu, konieczna jest podwyżka opłat. O ostatecznej stawce decydują Radni Rady Miejskiej w Zawierciu, podejmując uchwałę w tej sprawie. Obecnie proponowana stawka (przedstawiona do konsultacji społecznych) za odbiór odpadów w Zawierciu to 36 zł (za segregowane).

Skąd taka kwota? – Biorąc pod uwagę to, że wszyscy wytwarzamy coraz więcej odpadów komunalnych, przyjmujemy, że w ciągu 3 lat należy liczyć się z wartościami maksymalnymi, które wynikają z przetargu – wyjaśniają przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Co wpływa na wysokość stawki za odbiór odpadów?

Na kwotę składa się: 92 proc. to koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 5 proc. to koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, kolejne 2,5 proc. to koszt obsługi administracyjnej tego systemu oraz 0,5 proc. to koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

– Postępowanie przetargowe na „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Zawiercie” na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. wskazuje znaczną różnicę pomiędzy kwotą, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć (na podstawie obowiązującej stawki 19,50 zł) na realizację zamówienia (26 686 800,00 zł brutto) a wysokością jedynej złożonej w postępowaniu oferty na kwotę 35 838 243,20 zł brutto – dodają zawierciańscy urzędnicy.

Różnice w cenie

Kwota usługi w przypadku maksymalnej ilości odpadów może wynieść nawet 50 173 540,64 zł brutto. To oznacza, że brakująca kwota na 3 lata – przy minimalnej ilości odpadów – wyniesie 9 151 443,20 zł brutto, a przy wykorzystaniu maksymalnej ilości odpadów – 23 486 740,40 zł brutto. W skali roku brakująca kwota to ponad 3 mln złotych (minimum odpadów) lub niecałe 8 mln złotych (maksimum odpadów).

Ogłoszono również postępowanie przetargowe (również na 3 lata) na „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Zawiercie oraz zagospodarowanie odpadów w nim zebranych”. Tutaj również występuje różnica pomiędzy kwotą, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na realizację zamówienia (1 043 280,00 zł brutto) a wysokością (jedynej) złożonej w postępowaniu oferty na kwotę 2 681 444,22 zł brutto.

Kwota usługi w przypadku maksymalnej ilości odpadów wyniesie 3 422 767,57 zł brutto. W związku z tym brakująca kwota przy minimalnej ilości odpadów to 1 638 164,22 zł brutto, a przy wykorzystaniu maksymalnej ilości odpadów – 2 379 487,57 zł brutto. Rocznie brakująca kwota to ponad 500 tys. złotych (minimum odpadów) i prawie 800 tys. złotych (maksimum odpadów).

Ruszają konsultacje społeczne w tej sprawie i każdy mieszkaniec może wypowiedzieć się na ten temat.

CZYTAJ TAKŻE:

Pożyczka online – procedury, formalności, wymagania