W Zawierciu powstaje nowa inicjatywa dla młodych. Program „Młodzi dla miasta 2021” ma na celu wzmocnienie potencjału oraz kompetencji młodzieży i jest szansą na rozwój zawodowy osób dopiero wkraczających na rynek pracy.

W programie mogą brać udział osoby w wieku 18-26 lat zamieszkałe na terenie Zawiercia. By wziąć udział w programie, należy przesłać zgłoszenie, na które składa się prezentacja oraz praca pisemna dotycząca analizy rozwoju, rozwiązywania problemów danego obszaru w mieście lub przedstawienia pomysłu na nową inicjatywę w Zawierciu. Zgłoszenia można składać elektronicznie do 21 czerwca 2021 r. na adres e-mail: mlodzi@zawiercie.eu.

Spośród zgłoszeń komisja konkursowa wybierze dziesięciu laureatów. Każdy z nich otrzyma możliwość zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie w wymiarze ½ etatu i współpracy z Urzędem Miejskim lub jednostkami miejskimi.

Do zadań wybranych osób należeć będą m.in.: praca na rzecz analizy i badań, konsultacji społecznych w kontekście rozwoju miasta, praca na rzecz przygotowywania Strategii dla Zawiercia 2050+, bieżące wsparcie działań promocyjnych i kulturalnych Miasta Zawiercie.