Zawiercie jest jedną ze zwycięskich gmin i otrzyma ponad 15 mln zł w ramach programu „Rozwój lokalny” – wsparcie miast z Funduszy Norweskich.

Miasta, szczególnie małe i średnie znajdujące się w gorszej sytuacji niż większe ośrodki, borykają się z szeregiem problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej. Aby je wspomóc opracowano program „Rozwój lokalny”, który wspiera samorządy w dążeniach do stworzenia dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnienia wydajność lokalnej administracji.

Jednym z miast, które otrzymało wsparcie w ramach programu jest Zawiercie, które na wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców, otrzyma 15 mln złotych.

– Zgodnie z planem, środki w ramach programu „Rozwój Lokalny” zostaną przeznaczone m.in. na rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu, co wiąże się z pozyskaniem kolejnych inwestorów. W planach jest np. przebudowa ulicy Podmiejskiej – mówi Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia. – Dziękuję wszystkim pracownikom zaangażowanym w projekt, a Związkowi Miast Polskich za wsparcie ekspertów – dodał.

Prezydent Zawiercia otrzymał symboliczny czek od premiera Mateusza Morawieckiego oraz Waldemara Budy, wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej.