Zagłębiowskie Centrum Onkologii powoli wraca do normalnego trybu pracy i otwiera kolejne oddziały.

W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej powoli wracają przyjęcia na kolejne oddziały. − Uwzględniając wszystkie niezbędne zabezpieczenia, staramy się stopniowo przywracać szpital do normalnego trybu pracy. Działamy tak, by zastosowane rozwiązania gwarantowały bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i personelowi, ale pozwoliły na całkowite odmrożenie naszej pracy – mówi dr Tomasz Szczepanik, zastępca dyrektora ZCO.

W normalnym trybie działa już dąbrowska onkologia. Chirurgia onkologiczna przyjmuje wszystkich planowanych pacjentów oraz ostre przypadki. Działają też oddziały onkologii klinicznej i radioterapii. W pełni przyjmuje również poradnia onkologiczna.

Oddział chorób wewnętrznych przyjmuje tylko ostre przypadki, podobnie jak oddział pediatrii. – Obydwa oddziały w kolejnych dniach będą rozszerzać zakres pracy i będą przyjmować również pacjentów z lżejszymi schorzeniami – wyjaśnia Tomasz Szczepanik.

Oddział chirurgii urazowej i chirurgii ogólnej będą od przyszłego tygodnia wdrażać zabiegi planowe. Podobnie będzie z oddziałami laryngologii i ginekologii. Oddział udarowy działa również w normalnym trybie, jednak neurologia wciąż na „ostro”, czyli nie ma planowych przyjęć. Rehabilitacja nie realizuje planowych przyjęć, a przyjmuje tylko pacjentów z oddziału udarowego.

Do końca tygodnia zamknięta jest chirurgia urazowo-ortopedyczna, ponieważ szpital czeka na wyniki powtórzonych testów na COVID-19, które były wykonane u wszystkich pracowników i pacjentów oddziału.

Jeśli chodzi o poradnie, to część z nich wciąż działa w trybie porad online, ale – jak przekonuje dyrekcja szpitala – od przyszłego tygodnia będą zwiększać liczbę pacjentów, którzy mogą przyjść i zasięgnąć porady na miejscu. – Praca poradni będzie organizowana w trybie 50 proc. porady online i 50 proc. porady na miejscu. A wszystko po to, by nie tworzyły się kolejki oczekujących na wizytę u specjalisty – tłumaczy dr Szczepanik.

Pracownie tomografii, rezonansu i USG już przyjmują normalnie. – W godzinach pracy pracowni pojawiają się niezbędne na dezynfekcję przerwy, jednak pacjenci są na bieżąco diagnozowani. – Ze względu na bardzo dużą liczbę pacjentów z ostrych przyjęć szpitalnych planowych przyjęć nie realizuje jeszcze pracownia RTG. W najbliższych dniach wznowi przyjęcia również pracownia gastrologiczna – dodaje dyrekcja dąbrowskiego szpitala.

Poradnie diabetologiczna i neurologiczna wznowią przyjęcia dopiero od lipca, a laryngologiczna od 18 czerwca. W ciągu dwóch najbliższych tygodni pacjenci będą mogli się zgłaszać również do poradni chorób piersi.