Od 16 maja nie obowiązuje już stan epidemii. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.

Rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z pandemią COVID-19 zostało znowelizowane. Obowiązujący dotąd stan epidemii zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.

Skąd ta decyzja?

W uzasadnieniu wskazano, że zniesienie stanu epidemii jest zasadne ze względu na poprawę stanu epidemiologicznego na obszarze Polski. Ponadto znacznie zmniejsza się gwałtowne rozprzestrzenianie wirusa, a także liczba osób hospitalizowanych.

Nadal jednak będzie obowiązywać obowiązek zakrywaniu ust i nosa w aptekach oraz placówkach leczniczych, a także szczepienie medyków. Natomiast od 16 maja nie ma już pełnomocnika rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi.

Stan zagrożenia epidemicznego niewiele zmienia

Zniesienie stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce właściwie niewiele zmieni, większość działań nadzwyczajnych związanych z COVID-19, w świetle aktualnych przepisów, obowiązuje zarówno w okresie stanu epidemii jak i stanu zagrożenia epidemicznego. Zmiana stanu prawnego w Polsce ma miejsce dopiero w przypadku całkowitego zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego.

Pandemia staje się endemią

Jak podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski COVID-19 zostanie z nami na długo. Zmieni się natomiast światowa klasyfikacja tej choroby z pandemii na endemię.

Endemia to stale, utrzymujące się nawet wiele lat występowanie zachorowań na określoną chorobę wśród mieszkańców określonego terenu.