Po konsultacjach z przedstawicielami placówek oświatowych, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych dzieci jaką zadeklarowali rodzice, władze gminy Psary podjęły decyzję o otwarciu jednego z przedszkoli znajdujących się na terenie gminy oraz żłobka.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządu dopuszczono otwarcie żłobków i przedszkoli. Decyzja ta zależy jednak od podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie. Po kilku dniach konsultacji oraz wdrożeniu odpowiednich zasad, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszych, ich rodziców oraz opiekunów, kolejny zagłębiowski włodarz podjął decyzję o wznowieniu działalności placówek oświatowych.

Władze gminy Psary zdecydowały, że Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wznowi działalność 18 maja. Placówka działać będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Obecnie trwa przygotowywanie placówek do spełnienia wszystkich wytycznych Ministerstw i Głównego Inspektora Sanitarnego, które określają warunki, jakie muszą zostać spełnione w danej placówce, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak i pracowników – podkreślają przedstawiciele gminy.

Z uwagi na bardziej restrykcyjne wymogi sanitarne dotyczące opieki nad najmłodszymi dziećmi Gminny Żłobek w Psarach zostanie otwarty od dnia 25 maja.

Warto podkreślić, że w obu przypadkach, ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grup zostanie ograniczona. W związku z tym pierwszeństwo będą miały maluchy rodziców pracujących, w szczególności zatrudnionych w służbie zdrowia, służbach mundurowych czy w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych wykonujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.