Wójt Gminy Psary podpisał umowę dotyczącą budowy sieci wodociągowej w Sarnowie i Psarach oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Sarnowie. Wartość inwestycji to niemal 3,1 mln zł.

Przedsięwzięcie zakłada budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, które będą prowadzone w ulicy Wiejskiej w Psarach i Sarnowie. W trakcie realizacji zaplanowano przekroczenie DK 86, a także budowę dwóch sieci wodociągowych – po północnej i południowej stronie ulicy Wiejskiej. Dzięki zastosowaniu metody bezwykopkowej zmniejszona zostanie ingerencja w nawierzchnię jezdni.

W Sarnowie powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej

Oprócz sieci wodociągowej projekt przewiduje także budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z sięgaczami do granicy posesji przy ulicy Wiejskiej w Sarnowie. W ramach prowadzonych prac zaplanowano także wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Spacerowej do ulicy Kamiennej.

Wykonawcą inwestycji jest firma TWP Bogusław Szymoniak z Rudy Śląskiej. Ich łączny koszt to 3 086 871,97 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 759 179 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 stycznia 2023 roku.