Już niedługo w Górze Siewierskiej otwarte zostanie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Teren parku został wyposażony w wiele atrakcji, ale i elementów edukacyjnych. Przygotowano tam między innymi plac zabaw z między innymi karuzelą, tyrolką, tablicami edukacyjnymi i aktywności.

Myślą przewodnią jest meteorologia, stąd pojawiły się w nim punkty przybliżające tą tematykę oraz ogrody – meteorologiczny, a także geologiczny. Ten drugi posiada kamienne głazy, sztuczną pasiekę z ulami. Jest także ogród roślin ozdobnych.

Największa atrakcja Centrum to 15 metrowa wieża widokowa, z doskonałym punktem obserwacyjnym. Teren parku został zabezpieczony całodobowym monitoringiem, dzięki czemu odwiedzający będą mogli czuć się na nim bezpiecznie.