Warta 20 mln zł budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach i części Ostrów Górniczych w Sosnowcu zbliża się ku końcowi.

Na zakończenie realizowanej od sierpnia 2017 roku inwestycji wykonawca ma czas do 31 grudnia. Przypomnijmy, że umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów z Gliwic (lider) oraz Hydroinstalmet z Zabrza jest podzielona na dwie części.

Pierwszą część umowy na kwotę 15,5 mln zł podpisały Sosnowieckie Wodociągi, a pozostałą gmina. – Takie rozwiązanie gwarantuje mieszkańcom spokój na wiele lat. Miasto w ramach swoich prac odpowiada za sieć deszczową oraz częściowo za odtworzenia dróg – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Wymiana sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach – fot. UM Sosnowiec
Wymiana sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach – fot. UM Sosnowiec

Na ukończeniu są już roboty prowadzone od strony ulicy Spacerowej w Maczkach. Tam we fragmentach jezdni do ułożenia pozostała jedynie warstwa ścieralna asfaltu. W tej chwili prace toczą się wokół ulicy Krakowskiej oraz ulicy Bocznej w Ostrowach Górniczych.

W ramach prac wybudowane zostanie 11 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa oraz blisko 8 km sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa, Wodociągi. Dopełnieniem będzie budowa 2 km kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna.

Wymiana sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach – fot. UM Sosnowiec
Wymiana sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach – fot. UM Sosnowiec

– Realizacja projektu pozwoli na budowę szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i przetransportowanie ścieków do Oczyszczalni Ścieków Radocha II – dodaje Rafał Łysy, rzecznik prasowy sosnowieckiego magistratu.

Równolegle z działaniami gminy i Sosnowieckich Wodociągów trwa budowa sieci gazowej. – To da możliwość mieszkańcom na przyłączenie się do sieci i rezygnację z ogrzewania przy pomocy pieców – podkreśla Rafał Łysy.