W styczniu, w Sosnowcu nastąpi zmiana sposobu segregowania odpadów komunalnych poprzez dostosowanie go do wspólnego systemu segregacji, który obowiązywał będzie w całej Polsce.

W styczniu zaostrzą się przepisy dotyczące segregacji śmieci, obowiązywać będzie nowy system selektywnej zbiórki odpadów i jeszcze wyższe opłaty dla tych, którzy nie segregują śmieci. Wkrótce, osoby, które dotychczas nie deklarowały chęci segregacji śmieci będą musiały zmienić swoje nawyki.

Od początku 2019 roku nie będzie już możliwości podpisywania dwóch rodzajów umów na wywóz śmieci. Dotąd osoby, które deklarowały segregację odpadów, wnosiły miesięczną opłatę śmieciową niższą niż ci, którzy od razu zapowiadali, że segregacją odpadów zajmować się nie chcą. Od nowego roku wyboru już nie będzie.

Zmiany w segregacji śmieci

Po nowym roku zmienią się także zasady segregacji śmieci. Mieszkańcy będą wyrzucać swoje odpady do sześciu pojemników: na papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe i bioodpady. Pozostałe odpady, które nie powinny być wrzucane do pojemników to: elektrośmieci, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i remontowe.

Osoby, które nie zastosują się do wytycznych, zapłacą karę – już nie dwukrotność, lecz czterokrotność opłaty. Niestety, niesie to ze sobą możliwość „kary” za sąsiada, który nieprawidłowo segreguje swoje odpady. Dotyczy to głównie budynków wielorodzinnych.

Ponadto, nowe pojemniki wyposażone zostaną w system elektronicznej identyfikacji pojemników i odbiorów, dzięki któremu każdy pojemnik przypisany zostanie do konkretnej nieruchomości, a każdy odbiór odpadów będzie na bieżąco monitorowany. Zastosowany system zapobiegnie przypadkom kradzieży czy podmiany pojemników oraz ułatwi kontrolę gminy nad prawidłowością odbioru odpadów przez firmę wywozową.

Nowe zasady segregacji śmieci mają przyczynić się do rozwoju recyklingu i ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.