Ruszyła budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bema w Siewierzu. W ramach inwestycji powstanie kilkanaście mieszkań wraz z komórkami lokatorskimi i innymi pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi.

Ruszyła budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bema w Siewierzu. Na terenie inwestycji powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny, składający się z 16 mieszkań socjalnych, 16 komórek lokatorskich oraz innych pomieszczeń gospodarczych i technicznych.

Budynek zlokalizowany będzie w okolicy obecnego placu zabaw NIVEA i terenu OSP Siewierz Osiedle. – W ramach przedsięwzięcia zachodzi więc konieczność przeniesienia placu zabaw w stronę północno-zachodnią, natomiast na tym etapie nie będzie wymagane przestawienie remizy OSP – informują siewierscy urzędnicy.

Zadanie obejmuje budowę kompletnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędnymi sieciami i przyłączami oraz instalacjami, zagospodarowaniem zieleni, ogrodzeniem i oświetleniem terenu. Budynek ogrzewany będzie gazem. Wykonane zostaną również roboty w zakresie dojazdu i dojść do budynku wraz z budową 8 miejsc parkingowych i placem manewrowym. W celu budowy zjazdu z ul. Bema konieczne będzie również nieznaczne przesunięcie istniejącej wiaty przystankowej.

Docelowo projekt zakłada budowę kolejnych segmentów. Koszt inwestycji wyniesie 3,1 miliona złotych. Na realizację przedmiotu zamówienia Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 897 503,48 zł.