Gmina Siewierz podpisała umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji dla budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy SP nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

W Siewierzu powstanie kryta pływalnia z częścią rekreacyjno-sportową, zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą. Zaprojektowane zostanie również połączenie nowo powstałego obiektu z istniejącą już halą sportową.

W części hali basenowej zaprojektowane zostaną w szczególności:

  • Niecka basenu sportowego zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Pływackiego tj. min. 6 torów o szerokości 2,5 m każdy i długości min. 25 m.
  • Basen rekreacyjny z brodzikiem o zmiennej głębokości, z atrakcjami wodnymi np.: zjeżdżalnia, gejzery, bicze wodne, ścianka wspinaczkowa).
  • Sauna wraz z natryskiem.
  • Jacuzzi.
  • Widownia z min. 60 miejscami.

Budynek ma zostać zaprojektowany w taki sposób, aby być jak najbardziej energooszczędny, ekologiczny i nowoczesny z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Oprócz wykonania kompleksowego projektu budowlanego umowa obejmuje również uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie brutto 220.785,00 zł. Planowany termin wykonania projektu upłynie 30 grudnia 2022 r.