Gmina Siewierz zawarła umowy na budowę kolektorów słonecznych i kotłów na boimasę. Łącznie powstanie ponad 400 instalacji solarnych i sześć instalacji grzewczych.

Zadania zostaną zrealizowane w ramach projektu „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”.

Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Koszt inwestycji to blisko 6,5 miliona złotych.

Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 5 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach mechanizmu REACT-EU. Umowy zostały podpisane z dwiema firmami.

Pierwsza z nich, ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k. z Częstochowy wybuduje 412 instalacji solarnych w budynkach prywatnych mieszkańców. Mają one zostać wykonane w ciągu 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Firmą ERGO EKOLOGIA Sp. z o.o. z Warszawy z kolei zajmie się budową sześciu instalacji grzewczych, które wykorzystują kotły na biomasę. Termin realizacji tego przedsięwzięcia został ustalony na 14 października 2022 roku.