echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Rozpoczęto wiosenne prace remontowe na placach zabaw w Siewierzu. Działania prowadzone są ze względu na usterki, kt

amoxil>

óre wykryto podczas przeglądu urządzeń oraz liczne dewastacje, które dokonywane są przez wandali.

Prace na placach zabaw, będących w utrzymaniu Gminy Siewierz właśnie rozpoczęto. Inwestycje przeprowadzane będą m.in. na placach zabaw w:

 • Kuźnicy Warężyńskiej,
 • Warężynie,
 • Karsowie,
 • Wojkowicach Kościelnych (obok remizy OSP),
 • Tuliszowie,
 • Siewierzu przy ul. Mostowej,
 • Siewierzu przy ul. Bema,
 • Siewierzu w Parku Miejskim przy ul. Żwirki i Wigury,
 • Czekance,
 • Brudzowicach – Krzanowie,
 • Nowej Wiosce.

Zakres prac wynika z usterek jakie zostały stwierdzone podczas przeglądu urządzeń, które znajdują się na placach zabaw. Usterki są zarówno efektem eksploatacji, ale niestety także licznych aktów wandalizmu, które w sposób znaczny podnoszą koszt serwisu.

Prace będą skupione na malowaniu elementów drewnianych, usuwaniu ognisk korozji na elementach metalowych, wymianie uszkodzonych elementów i uzupełnianiu braków. Na niektórych z wyżej wymienionych placów zabaw zostaną wymienione również podłoża na bardziej bezpieczne.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Koszt remontu został wyceniony na kwotę 49113,90 zł brutto. Prace powinny być zakończone do końca maja.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);