9 września ruszyła przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913. Przy okazji tej inwestycji wymieniona zostanie sieć wodociągowa i wybudowana kanalizacja sanitarna w pasie drogi.

Przedsięwzięcie, finansowane z budżetu województwa śląskiego, obejmuje przebudowę 13 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 913, który przebiega od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny do skrzyżowania z DK 86 w Będzinie. Na całym modernizowanym odcinku powstanie nowa jezdnia o szerokości od 6 do 7 m z nawierzchnią bitumiczną oraz chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe.

Kompleksowe prace

Prace obejmą również przebudowę 10 obiektów inżynierskich, budowę 9 przepustów ekologicznych oraz wykonanie pionowych i poziomych oznaczeń. W trakcie prac wymieniona zostanie także sieć wodociągowa oraz wybudowana kanalizacja sanitarna, o łącznej długości 8 km, w Psarach i Gródkowie.

Dzięki temu, po odbiorach poszczególnych odcinków drogi, Zakład Gospodarki Komunalnej będzie systematycznie podłączał mieszkańców do nowej sieci. Dodatkowo wykonane zostanie zasilanie gablot na 6 wiatach przystankowych.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 124 mln złotych z czego ponad 50 mln stanowi pozyskana w sierpniu ubiegłego roku przez samorząd wojewódzki dotacja unijna. Ponadto, Psary za inwestycje w gminie zapłacą ponad 7 mln złotych. Według umowy prace potrwają do września 2021 roku.

Inwestycja wiąże się z dużymi utrudnieniami

Prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej prowadzone będą od godz. 6:00 do 22:00 przez 6 dni w tygodniu. Na remontowanych odcinkach pojawi się ruch wahadłowy lub wyznaczone zostaną objazdy. Bez względu na to czy dany odcinek drogi będzie wyłączony z ruchu czy też nie, nie są przewidziane zmiany trasy autobusów. Przedsięwzięcie wiąże się z wycinką rosnących w pasie drogowym drzew, która pozwoli na poszerzenie jezdni oraz budowę chodników i ścieżek rowerowych.

Pierwsze prace już ruszyły

Pierwsze prace rozpoczęły się 9 września i obejmują odcinek drogi w Siemoni. W planach na ten rok jest również między innymi przebudowa dwóch odcinków DW 913 w gminie Psary. W październiku rozpocznie się także modernizacja w Gródkowie. Na czas prowadzonych prac wprowadzone zostaną objazdy. Bez zmian pozostaną natomiast trasy przejazdu autobusów miejskich oraz autobusu szkolnego.