W poniedziałek, 2 grudnia, na remontowanym odcinku DW 913 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja roku. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej 913, na odcinku od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny do skrzyżowania z DK 86 w Będzinie. Przy okazji tej inwestycji wymieniona zostanie sieć wodociągowa i wybudowana kanalizacja sanitarna w pasie drogi.

Od kilku tygodni kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami wynikającymi z trwających prac. Kolejne zmiany wprowadzone zostaną 1 grudnia. Obecnie wprowadzona organizacja zostanie przesunięta w rejon skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Grodziecką przy Szkole Podstawowej w Gródkowie.

Na czas robót drogowych na ul. Leśnej i ul. Grodzieckiej pojawi się tymczasowa sygnalizacja świetlna. – Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo pieszych i dzieci uczęszczający do szkoły – apelują przedstawiciele gminy Psary.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 wyniesie 124 851 916,29 zł, z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe.