W poniedziałek, 25 maja na DW 913 zostanie całkowicie zamknięty odcinek drogi od skrzyżowania z ulicami Grodziecką i Leśną do skrzyżowania z ulicą Kolejową w Gródkowie.

W związku z robotami drogowymi, 25 maja o godz. 9.00 planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu. Całkowite zamknięcie drogi dla wszystkich użytkowników dotyczy fragmentu ulicy Zwycięstwa – od skrzyżowania z ulicami Grodziecką i Leśną do skrzyżowania z ulicą Kolejową w Gródkowie.

Objazd poprowadzony będzie ulicami: Grodziecką, Górną, Pokoju i Wspólną. – Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i stosowanie się do znaków drogowych oraz o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo – apeluje wykonawca.

Przedsięwzięcie jest kolejnym elementem przebudowy DW913. Całość finansowana jest z budżetu województwa śląskiego, obejmuje przebudowę 13 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 913, który przebiega od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny do skrzyżowania z DK 86 w Będzinie.

Na całym modernizowanym odcinku powstanie nowa jezdnia o szerokości od 6 do 7 m z nawierzchnią bitumiczną oraz chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. W trakcie prac wymieniona zostanie także sieć wodociągowa oraz wybudowana kanalizacja sanitarna, o łącznej długości 8 km, w Psarach i Gródkowie.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 wyniesie 124 851 916,29 zł, z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe.