W czwartek, 12 listopada wprowadzono tymczasową organizację ruchu na remontowanym odcinku drogi DW 913. Na 300 metrowym odcinku drogi, wyłączony z ruchu został jeden pas jezdni.

W związku z trwającymi remontami drogowymi na DW 913, na odcinku ul. Szosowej w Strzyżowicach, pomiędzy ul. Belną a ul. Graniczną, nastąpiło wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Wdrażany etap zastąpi dotychczasową organizację ruchu wprowadzoną na czas realizowania robót.

– Na 300 metrowym odcinku drogi, wyłączony z ruchu zostanie jeden pas jezdni – informuje wykonawca. – Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i stosowanie się do znaków drogowych oraz o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo – dodaje.

Przedsięwzięcie jest kolejnym elementem przebudowy DW913. Całość finansowana jest z budżetu województwa śląskiego, obejmuje przebudowę 13 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 913, który przebiega od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny do skrzyżowania z DK 86 w Będzinie.

Na całym modernizowanym odcinku powstanie nowa jezdnia o szerokości od 6 do 7 m z nawierzchnią bitumiczną oraz chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. W trakcie prac wymieniona zostanie także sieć wodociągowa oraz wybudowana kanalizacja sanitarna, o łącznej długości 8 km, w Psarach i Gródkowie.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 wyniesie 124 851 916,29 zł, z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe.