Góra Siewierska, Strzyżowice, Psary i Gródków to miejscowości, przez które przebiega droga wojewódzka nr 913, gdzie prace związane z jej przebudową odbywają się zgodnie z planem i zmierzają ku końcowi.

Trwają ostatnie prace przy przebudowie DW 913. Najwięcej prac prowadzonych jest obecnie w Strzyżowicach, na odcinku od ul. Granicznej do ul. Belnej. Aktualnie powstaje tam sieć wodociągowa i kanalizacyjna, są także prowadzone prace związane z budową nowej konstrukcji jezdni – wykonano już stabilizację gruntu i podbudowy tłuczniowe, a następnie przystąpiono do zabudowy krawężników drogowych.

Wiele się również zmieniło na pozostałych odcinkach drogi. Wykonano na nich nawierzchnie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, przebudowano sieć energetyczną, ułożono warstwy bitumiczne podbudowy oraz warstwy wiążące z asfaltobetonu. Przystąpiono także do prac związanych z wykonaniem zjazdów do mieszkańców oraz montażem oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wkrótce rozpocznie się jeszcze remont przejazdu kolejowego w Gródkowie, który będzie wymagał całkowitego zamknięcia na kilka dni ruchu drogowego na tym odcinku.

DW 913 remont zbliża się ku końcowi - fot. Gmina Psary
DW 913 remont zbliża się ku końcowi – fot. Gmina Psary

– Każdy remont czy przebudowa drogi wiąże się z utrudnieniami, które wymagają wiele zrozumienia i cierpliwości. Wiemy jednak, że są one konieczne i niezbędne, ponieważ po ich zakończeniu możemy korzystać z dróg nie tylko w sposób komfortowy, ale i bezpieczny. Już wkrótce na długości 13 km drogi wojewódzkiej, przebiegającej przez teren naszej gminy, powstaną trasy pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, a w terenie zabudowanym również chodniki. Pojawią się oznakowania pionowe i poziome oraz przepusty i przejścia dla dzikich zwierząt. Bez wątpienia to zadanie inwestycyjne, które przyniesie wymierne korzyści zarówno naszym mieszkańcom, jak również innym osobom, które kierując się w stronę lotniska przejeżdżają przez naszą gminę – mówią przedstawiciele Gminy Psary.

Zgodnie z umową koszt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 wynosi 124 851 916,29 zł, z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Koszt budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ponoszony przez Gminę Psary sięga blisko 7,3 mln zł. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. Inwestycja zakończy się najpóźniej w grudniu tego roku.