W piątek, 30 grudnia w sosnowieckim magistracie podpisano kolejne umowy dotyczące modernizacji infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca. Miasto otrzymało także dofinansowanie na dalszą przebudowę Gospodarczej.

Planowane na 2017 rok prace związane będą z budową i rozbudową przejść podziemnych, małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych.

– Zakres podpisanych umów obejmuje przebudowę przejścia podziemnego przy ul. 3 Maja i budowy zatok autobusowych w tym rejonie, przebudowę przejścia podziemnego w ciągu ulicy Piłsudskiego i ulicy Grabowej wraz z bezkolizyjnym wejściem i wyjściem od strony ul. Matki Teresy Kierocińskiej oraz bezkolizyjne połączenie ścieżek rowerowych przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego z wypożyczalnią rowerów i toaletą publiczną przy ul. 3 Maja w Sosnowcu – informuje Mateusz Rykała, zastępca prezydenta Sosnowca.

Ponadto Sosnowiec otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na drugi etap prac na ul. Gospodarczej, na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Suchej.

– Przebudowaliśmy ulicę Gospodarczą od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do ul. Zamenhofa, teraz będziemy mogli się zająć odcinkiem od ul. Zamenhofa do ul. Małobądzkiej. Tym samym cała ul. Gospodarcza zyska nową jakość – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Tym razem inwestycja zostanie dofinansowana kwotą prawie 1 mln zł – dodaje.

Prace obejmować będą wymianę nawierzchni, utworzenie nowych miejsc postojowych, ścieżkę rowerową i przebudowę chodnika. Łącznie drugi etap prac kosztować ma 2 mln złotych. Remont ma się rozpocząć i zakończyć w 2017 roku.

W ramach pierwszego etapu prac, wartego ok. 1,35 mln zł, wymieniono nawierzchnię i przebudowano chodniki. Ulica zyskała także 50 miejsc parkingowych i ścieżkę rowerową.