echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

1 września rozpoczęła swą działalność nowo utworzona placówka straży granicznej w Sosnowcu.

Nowa placówka straży granicznej w Sosnowcu powstała w efekcie kolejnego etapu zmian organizacyjnych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej związanych z przystosowaniem do sprawnego i skutecznego wykonywania ustawowych zadań w warunkach Schengen, zwłaszcza w zakresie zarządzania procesami migracyjnymi w terenach wielkomiejskich.

Obecnie siedziba placówki straży granicznej znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Teatralnej 1, w budynku byłej prokuratury. Docelowym obiektem ma być budynek przy ul. Kombajnistów, którego dopuszczenie do użytkowania planuje się na koniec 2024 roku.
Obszar działania placówki straży granicznej w Sosnowcu obejmuje 3 powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, zawierciański oraz 8 miast na prawach powiatu: Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy. Docelowo służbę będzie w niej pełniło 71 funkcjonariuszy.

Zadania nowej jednostki

Straż graniczna jako formacja przeznaczona do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji, wykonuje swoje zadania na terenie całego kraju. Zasięg odpowiedzialności służbowej PSG w Sosnowcu obejmuje wschodnią część województwa śląskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, skupiającej w sobie dużą populację cudzoziemców.

Na tym terenie funkcjonariusze realizują ustawowe zadania związane w szczególności z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narastającej nielegalnej migracji oraz rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości będącej we właściwości straży granicznej.

– Powyższe doskonale wpisuje się w Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, aby skutecznie przeciwdziałać możliwym zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego związanego z procesami migracyjnymi na tym terenie, jak również przeciwdziałać możliwym aktualnym i przewidywanym zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego związanego z procesami migracyjnymi w Aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej – mówią przedstawiciele straży granicznej.

Struktura placówki

Na komendanta nowej placówki straży granicznej w Sosnowcu, powołana przez komendanta głównego straży granicznej, została mjr SG Ewa Szlendak-Kelczauskas, która służbę rozpoczęła w 2001 roku w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, w Granicznej Placówce Kontrolnej w Terespolu. Następnie związana była z placówką straży granicznej w Dorohusku.
W 2008 roku została przeniesiona do Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Tam pełniła służbę w grupie ds. cudzoziemców, najpierw w PSG w Katowicach-Pyrzowicach, a następnie w Rudzie Śląskiej. Od października 2017 roku przez ponad 2,5 roku była kierownikiem sekcji koordynacji i nadzoru w wydziale do spraw cudzoziemców, a następnie od maja 2020 roku była zastępcą naczelnika w tymże wydziale.
Na zastępcę komendanta został mianowany mjr SG Paweł Zoń, który swą służbę rozpoczął pod koniec 2002 roku w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, w Granicznej Placówce Kontrolnej w Zwardoniu. Następnie związany był z PSG w Korbielowie i Żywcu, gdzie zajmował szereg stanowisk, na kierowniku zespołu ds. przestępstw i wykroczeń kończąc.
Na początku 2014 roku został przeniesiony do ówczesnego Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej. Tam, a następnie już w Śląskim OSG, związany był z grupą operacyjno-śledczą w PSG w Bielsku-Białej. Przez ostatni rok pełnił służbę na stanowisko kierownika grupy zamiejscowej w Sosnowcu.
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);