Mieszkańcy województwa śląskiego będą mieli do dyspozycji 10 milionów złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO podzielone są na dwie pule: EKO oraz REGIO.

Mieszkańcy województwa śląskiego, do 16 maja, mogą składać wnioski w ramach III edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Tym razem środki podzielone są na dwie pule: EKO (5 mln zł) oraz REGIO (5 mln zł).

– Przyjmując Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Zielone Śląskie 2030” nakreśliliśmy kierunek, do którego zmierzamy. Projekty ekologiczne i przedsięwzięcia wpływające na poprawę środowiska naturalnego będą priorytetowe. Kolejna edycja marszałkowskiego budżetu obywatelskiego wpisuje się w te działania. Pulę 10 milionów złotych podzieliliśmy na pół. Mocny akcent stawiamy na wspieranie projektów służących ekologii. Zachęcam mieszkańców do aktywności i realizowania pomysłów, które wpłyną na rozwój regionu – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

W ramach puli EKO mogą być zgłaszane zadania spełniające łącznie trzy warunki: mają dominujący charakter ekologiczny, wpływają na poprawę środowiska naturalnego oraz służą rozwojowi całego województwa. Natomiast, w ramach puli REGIO bez zmian pozostaje podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa.

Pieniądze są podzielone pomiędzy podregiony. Powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec otrzymają 750 000 zł, czyli 15 proc. całej puli.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić formularz za pomocą generatora eBO. Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lub jednostek zamiejscowych w Częstochowie i Bielsku-Białej).

Formularz musi zawierać dodatkowo listę poparcia (dla zadań zgłoszonych w puli EKO zgłaszający musi zebrać co najmniej 100 podpisów mieszkańców, a dla zadań z puli REGIO 50 podpisów) oraz, w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, oryginał zgody władającego obiektem lub terenem na realizację zadania.

CZYTAJ TAKŻE:

Wojewódzki budżet wesprze 40 projektów. Do realizacji także zadania z regionu