1,7 mln zł dotacji na budowę sali gimnastycznej w ramach konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzyma gmina Psary. Zgłoszony projekt dotyczy sali gimnastycznej przy szkole w Gródkowie.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać na projekty istotne z punktu widzenia mieszkańców, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy dróg. W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego w całym kraju ponad 13 mld złotych.

W ostatnim konkursowym rozdaniu, decyzją wojewody śląskiego, rozdysponowano ponad 191 mln zł na 108 projektów z terenu całego województwa. – To są realne środki z budżetu państwa, na realne potrzeby samorządów. Cieszę się, że wiele projektów i inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców zostanie dofinansowanych dzięki wsparciu strony rządowej – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Wśród projektów, które otrzymają dotację znalazł się projekt gminy Psary. Zgłoszone zadanie polega na budowie nowej sali gimnastycznej przy szkole w Gródkowie. Przyznana dotacja z RFIL to 1 700 000,00 zł i stanowi 60 proc. wartości inwestycji. Całkowita wartość tego zadania to prawie 2,8 mln zł. Gmina przystąpiła już do budowy sali gimnastycznej – na początku bieżącego roku wybrano wykonawcę prac, z którym podpisano umowę.

Dzięki rozbudowie powstanie nowa sala gimnastyczna o powierzchni 432,90 m², magazyn sali, wiatrołap, hol, szatnie dla uczniów, toalety oraz pokój socjalny dla nauczycieli. Inwestycja zakłada również wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i wyposażenie sali sportowej w składaną trybunę, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, drabinki gimnastyczne, tablice wyników oraz inny sprzęt sportowy.

Dodatkowo, na zewnątrz zostaną przebudowane istniejące oraz wykonane nowe chodniki wraz z oświetleniem, które pozwolą na dojście do sali. Gmina planuje także budowę parkingu na potrzeby szkoły, przedszkola i sali gimnastycznej.