Samorząd województwa śląskiego przyjął budżet na 2021 rok. Marszałek przekonuje, że jest to solidny budżet na trudne czasy.

W nadchodzącym roku województwo śląskie dalej będzie stawiać na inwestycje, które mają poprawić komfort mieszkańców miast i gmin naszego województwa. Planowane dochody na przyszły rok wynoszą 1 666 792 847 złotych, natomiast wydatki zaplanowano na poziomie ponad 1,9 mld złotych.

– Zdecydowanym priorytetem dla zarządu i sejmiku jest zrównoważony rozwój województwa śląskiego. Przygotowaliśmy rekordowy budżet, w którym aż 39,6 procent wydatków to tzw. wydatki majątkowe. Na inwestycje przeznaczymy ponad 775 mln zł. To dalsza modernizacja Parku Śląskiego i Planetarium Śląskiego. Priorytetowe zadania to również inwestycje drogowe, ochrona zdrowia i działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Konsekwentnie zwiększamy wydatki na kulturę – podkreśla Jakub Chełstowski, marszałek województwa.

Do najważniejszych wydatków planowanych na przyszły rok należą wydatki na drogi wojewódzkie. Drugie miejsce zajmują wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Trzecie miejsce to wydatki na administrację publiczną. W trakcie sesji sejmiku przyjęto także projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpisanej do 2030 roku. W przypadku obu kluczowych uchwał, pomimo wcześniejszych wątpliwości, nikt z radnych nie zagłosował przeciw.