echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę o zwiększeniu dofinansowania do zakończonej w poprzednim roku budowy przedszkola w Siewierzu.

Władze gminy starały się o jego powiększenie przez cały okres realizacji projektu. Pierwotnie Siewierz otrzymał 1,2 miliona złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kwota została zwiększona o prawie 8 milionów. Łącznie gmina otrzymała 9 174 391,45 złotych dofinansowania. To prawie 2/3 całego kosztu budowy (15 800 774,90 złotych). Ponadto Siewierz otrzymał jeszcze prawie 1,6 miliona z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego jest niezwykle korzystna dla gminy. Dzięki tej refundacji Siewierz może przeznaczyć dodatkowe pieniądze na zaplanowane inwestycje w 2022 roku.

CZYTAJ KONIECZNIE:

Uroczyste otwarcie przedszkola i żłobka w Siewierzu

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);