Zagłębiowscy parlamentarzyści i samorządowcy, w trakcie wspólnej wideokonferencji, rozmawiali o najważniejszych potrzebach inwestycyjnych miast i gmin regionu w kontekście prac nad budżetem państwa na 2021 rok.

Celem parlamentarno-samorządowej grupy jest bieżąca współpraca pomiędzy posłami, senatorami i samorządowcami z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Do udziału w niej zaproszeni zostali wszyscy posłowie i senatorowie z tego obszaru.

Podczas ostatniego spotkania, w którym udział wzięło pięciu posłów (wicemarszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty, Rafał Adamczyk, Mateusz Bochenek, Barbara Dolniak, Wojciech Saługa) oraz senator Joanna Sekuła, a także lokalni włodarze, rozmawiano o problemach zagłębiowskich miast.

Wśród omawianych tematów znalazł się m.in. temat łącznika, który ułatwiłby dojazd do sławkowskiego Euroterminala. – W imieniu mieszkańców Sławkowa poprosiłem parlamentarzystów o uwzględnienie w projekcie budżetu państwa środków na zadanie związane z budową łącznika drogowego, który rozwiązać ma problem ruchu samochodów ciężarowych poruszających się ulicami Sławkowa i Strzemieszyc do terminali szerokiego toru. Chodzi o koncepcję, dotyczącą budowy połączenia drogowego pomiędzy DK94 a Euroterminalem. Koszt tej inwestycji to około 200 mln zł – mówił Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Poza kwestiami dotyczącymi budżetu państwa na 2021 rok uczestnicy spotkania omawiali również bieżące kwestie związane problemami samorządów. Wśród nich wymieniono problemy związane z kryzysem, który powstał w czasie pandemii. Ponadto, poruszono konieczność zmiany przez parlament zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku. Zwiększają one zakres zwolnień z podatków lokalnych dla działek zajętych pod infrastrukturę kolejową, co skutkuje dramatycznym uszczupleniem dochodów samorządów lokalnych.

Problem ten w szczególny sposób dotyka Sławkowa, jako miasta leżącego na styku ważnych korytarzy kolejowych, w tym szerokiego toru. W przypadku miasta głównym źródłem dochodów własnych jest właśnie podatek od nieruchomości związanych z infrastrukturą kolejową terminali przeładunkowych. Uzyskiwane przez prywatne podmioty zwolnienia podatkowe wpływają na ograniczenie możliwości świadczenia usług publicznych i realizację programów rozwojowych. Jednocześnie społeczność lokalna ponosi wysokie obciążenia związane z obsługą transportu kolejowego w postaci ruchu samochodów ciężarowych czy hałasu.

Podczas spotkania ustalono, że zagłębiowscy parlamentarzyści złożą poprawki do budżetu państwa, które mogą wpłynąć pozytywnie na poprawę sytuacji miast i gmin Zagłębia Dąbrowskiego oraz zgłoszą rządzącym potrzeby, które często są niezauważane lub pomijane w budżecie państwa.