W poniedziałek, 9 września rusza przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913. Na kierowców czekają utrudnienia.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej numer 913 od skrzyżowania z DK78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z drogą krajową 86 w Będzinie. Dodatkowo powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieć wodociągowa oraz zostanie wykonane zasilanie gablot na 6 wiatach przystankowych.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 124 mln złotych z czego ponad 50 mln stanowi pozyskana w sierpniu ubiegłego roku przez samorząd wojewódzki dotacja unijna. Według umowy prace potrwają do września 2021 roku.

Na długości 13 km powstaną ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, a w terenie zabudowanym chodniki. Wykonane będą oznakowania pionowe i poziome oraz przepusty i przejścia dla zwierząt. Prace obejmą również przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci gazowej i budowę sieci wodociągowej o długości ok. 5 100 mb.

Jako pierwszy przebudowany zostanie odcinek drogi w Siemoni, który zostanie czasowo zamknięty dla ruchu. W związku z powyższym wyznaczone są objazdy drogami powiatowymi, w tym ulicami Szopena i Kościuszki w Górze Siewierskiej. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ na wspomnianych drogach może rozpocząć się wzmożony ruch pojazdów.