W tym roku odbędzie się druga edycja budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. Od 22 czerwca do 5 lipca każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić projekt.

W tym roku w Dąbrowie Górniczej po raz drugi realizowany będzie ogólnomiejski budżet obywatelski, w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu zdecydują o podziale 4,1 mln złotych. Od 22 czerwca do 5 lipca każdy mieszkaniec Dąbrowy Górniczej będzie mógł zgłosić projekt.

Tegoroczna edycja ze względu na pandemię koronawirusa będzie przeprowadzona na nieco innych zasadach. – Aby zminimalizować ryzyko zarażenia projekty będą składane tylko drogą elektroniczną, za pomocą formularza na stronie internetowej bo.dg.pl. W odróżnieniu od roku poprzedniego zmniejszyła się także liczba wymaganych podpisów na liście poparcia projektu. W tym roku zamiast 50 potrzebne będą jedynie 2 podpisy mieszkańców miasta – wyjaśnia Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika Wydział Marki Miasta.

W trakcie trwania naboru projektów mieszkańcy będą mogli liczyć na wsparcie Centrum Aktywności Obywatelskiej. – Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 będzie można skontaktować się z pracownikami Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, pod nr tel. 518 270 597 i 668 573 952, którzy udzielą wszelkich potrzebnych informacji i pomogą w wypełnieniu formularza elektronicznego – dodaje Zdzisława Górska-Nieć.

Głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego odbędzie się na przełomie września i października. Głosować będzie można poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej budżetu obywatelskiego. – Podobnie, jak przed rokiem, każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na trzy różne projekty, przyznając im od 1 do 3 punktów, przy czym: – 3 punkty dla projektu najwyżej ocenianego, – 2 punkty dla projektu ocenianego wysoko w drugiej kolejności, – 1 punkt dla projektu uznanego za trzeci w kolejności najwyżej ocenianych – wyjaśniają urzędnicy.

Przypomnijmy. W 2019 roku odbyła się pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. Mieszkańcy złożyli 32 projekty. 6514 mieszkańców w trakcie głosowania, które trwało od 9 do 15 września, wybrało do realizacji projekt „Podlesie Pełne Życia”.

Niestety w tym roku urzędnicy zawiesili VIII edycję Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 2.0. – W czasie pandemii koronawirusa przeprowadzenie około 140 spotkań w osiedlach, które są podstawą tego procesu, jest niemożliwe – przyznaje Zdzisława Górska-Nieć.