W najbliższy weekend, 4 i 5 listopada rusza długo wyczekiwana modernizacja torowiska na Starym Sosnowcu. Na pasażerów czekają utrudnienia.

Modernizacja warta ponad 20 mln złotych odbędzie się w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86. Prace rozpoczną się od zabudowy rozjazdów technologicznych za skrzyżowaniem ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego i przed przystankiem Sosnowiec Os. Piastów oraz przed przystankiem Sosnowiec Wysoka i przed wjazdem na wiadukt nad DK 86.

– Rozjazdy pozwolą nam na utrzymanie ruchu tramwajowego przez Stary Sosnowiec przez cały okres modernizacji torowiska z krótkimi przerwami na ich montaż i demontaż. Tramwaje będą kursować po jednym torze, podczas gdy prace realizowane będą na torze drugim – wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm NDI i Balzola. Na wykonanie prac mają oni 15 miesięcy.

Zmiana organizacji ruchu

W związku z planowanymi pracami, od poniedziałku 6 listopada ruch tramwajowy na odcinkach jednotorowych będzie odbywał się torem w kierunku Milowic, a dla linii nr 26 i 27 zmieniony zostanie rozkład jazdy. Od godz. 6:00 w sobotę 4 listopada do godz. 4:00 w poniedziałek 6 listopada zmieni się czasowo organizacja ruchu tramwajowego.

Tramwaje linii nr 21 w kursach do Milowic po przyjeździe do przystanku Sosnowiec Dworzec PKP skierują się do Ostrogórskiej, gdzie zawrócą i włączą się w planowe kursy w kierunku powrotnym (wg specjalnego rozkładu jazdy). Natomiast tramwaje linii nr 26 w kursach do Milowic po przyjeździe do przystanku Sosnowiec Aleja Zwycięstwa skierują się do Pętli Będzińskiej, skąd włączą się w planowe kursy w kierunku powrotnym.

Ponadto, uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa kursująca z częstotliwością co 10 lub 15 minut (w godzinach od 22:30 do 4:00 zgodnie z tramwajowymi rozkładami jazdy).

Przystanki autobusowej komunikacji zastępczej:

kierunek Milowice: Sosnowiec Dworzec PKP (autobusowy) – al. Mireckiego (tymczasowy przed skrzyżowaniem z al. Mireckiego) – Osiedle Piastów (autobusowy) – Wysoka (tymczasowy na wysokości tramwajowego) – Egzotarium (autobusowy) – Centrum Handlowe (autobusowy) – Podjazdowa (autobusowy) – Zakłady Mięsne (autobusowy) – Milowice Hala Sportowa (autobusowy),

kierunek Centrum: Milowice Hala Sportowa (autobusowy) – Zakłady Mięsne (autobusowy) – Podjazdowa (autobusowy) – Centrum Handlowe (autobusowy) – Egzotarium (autobusowy) – Wysoka (tymczasowy na wysokości tramwajowego) – Osiedle Piastów (autobusowy/tramwajowy) – al. Mireckiego (tymczasowy na wysokości tramwajowego) – Sosnowiec Dworzec PKP (autobusowy) – Sosnowiec al. Zwycięstwa (autobusowy).

Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu
to drugie zadanie „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską.