Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu rozpoczyna dwie kolejne inwestycje za ponad milion złotych. Prace potrwają do połowy roku.

Inwestycje zakładają ułożenie nowego wodociągu wzdłuż ulicy Mościckiego oraz wodociągu i kanalizacji w ciągu ulicy Dziewiczej.

Prace wzdłuż ulicy Mościckiego częściowo będą prowadzone metodą bezwykopową.

– Roboty będziemy prowadzić w pasie zieleni oraz na chodniku, czyli bez utrudnień dla kierowców – przekonuje Marek Wilczok z RPWiK. – Utrudnienia dla pieszych także staramy się zminimalizować, stąd właśnie metoda bezwykopowa, czyli taka, która nie wymaga rozbierania całego chodnika – tłumaczy

Wykonawca bardziej skomplikowane zadanie będzie miał przy ulicy Dziewiczej, gdzie od wysokości ul. Piłsudskiego do budynku nr 13 będzie układał kanalizację. W czasie prowadzenia prac ten odcinek ul. Dziewiczej będzie zamknięty. Wielkich utrudnień nie będzie przy budowie kilkusetmetrowego wodociągu w ciągu tej jezdni, bowiem prace będą odbywały się w większości po śladzie chodnika, który zostanie później odbudowany.

Prace mają potrwać najpóźniej do końca czerwca 2017 roku.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zakończyła się warta 15 mln złotych inwestycja na Pogoni. Przebudową objętych było 21 ulic w kwadracie Będzińska, Śnieżna, Chemiczna, Nowopogońska i Średnia. Nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej doczekali się także mieszkańcy Klimontowa. Prace poprawiły nie tylko jakość wody, ale również nawierzchnię dróg.