W piątek, 20 stycznia w wielu miejscach naszego regionu będzie zła i bardzo zła jakość powietrza. Normy jakości powietrza będą przekroczone nawet o kilkaset procent.

Norma ilości pyłu zawieszonego w powietrzu w Sosnowcu ponownie została znacznie przekroczona. Wczorajsze pomiary jakości powietrza przy ul. Lubelskiej były przerażające. Stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu osiągnęło wartość 425 μg/m3, tym samym przekraczając normę o 850 proc. Należy podkreślić, że norma dopuszczalna to 50 µg/m3.

Źle jest również w Dąbrowie Górniczej, gdzie stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu osiągnęło wartość 216 μg/m3, przekraczając normę o 432 proc. Sytuacja wciąż jest bardzo zła.

W związku z brakiem stacji pomiarowych na terenie Będzina i Czeladzi trudno dokładnie określić jaki jest tam wskaźnik Jednak jak wskazują badania, zarówno w Czeladzi, jak i Będzinie corocznie przekroczone są znacznie stężenia szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 oraz rakotwórczego Benzo(alfa)pirenu.

Gdyby Zagłębie Dąbrowskie było Paryżem, to ogłaszano by właśnie alarm smogowy – apeluje Zagłębiowski Alarm Smogowy.

Główną przyczyną przekroczeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu w województwie śląskim jest tzw. niska emisja, związana przede wszystkim z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

– Sytuacja jest dramatyczna i potrzeba zdecydowanych działań – ostrzegają eksperci.

Lista chorób, do których przyczynia się zanieczyszczenie powietrza jest długa: astma, infekcje górnych dróg oddechowych, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie, wylewy, zawały, udary, rak płuc, a także szybsze starzenie się układu nerwowego. Bardzo negatywny jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój płodu. Każdego roku kilka tysięcy osób mieszkających w województwie śląskim umiera przedwcześnie właśnie dlatego, że oddychają silnie zanieczyszczonym powietrzem.