IV edycja Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu wchodzi w decydującą fazę. W piątek, 6 października rusza internetowe głosowanie. Mieszkańcy będą wybierać spośród 130 projektów.

Budżet obywatelski to proces, który umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o przeznaczeniu części budżetu miasta na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Projekty z największym poparciem realizowane są przez miasto.

Po weryfikacji, blisko 130 projektów weźmie udział w głosowaniu, w którym będą walczyły o poparcie mieszkańców. W tym roku na realizację pomysłów sosnowiczan samorząd przeznaczy 7,5 mln zł. Nowością w tegorocznej edycji jest wprowadzenie puli przeznaczonej na projekty zgłoszone w ramach młodzieżowych i przedszkolnych budżetów obywatelskich.

– Budżet Obywatelski w Sosnowcu to święto wszystkich mieszkańców, którym leży na sercu dobro miasta. Dzięki dotychczas zrealizowanym projektom, a mowa już o ponad 80, wiele części Sosnowca zyskało ciekawe miejsca, które odpowiadają potrzebom mieszkańców – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Głosowanie na tegoroczne projekty odbywać się będzie tylko i wyłącznie poprzez głosowanie internetowe, które potrwa w dniach 6-16 października. Każdy mieszkaniec będzie miał 3 głosy – jeden na projekt z Lokalnej Strefy Konsultacyjnej i po jednym na Strefę Szkolną i Przedszkolną.

Nowością w tegorocznej edycji BO jest Młodzieżowy Budżet Obywatelski (dla uczniów szkół) oraz Przedszkolny Budżet Obywatelski (dla rodziców przedszkolaków), dzięki którym doposażone zostaną miejskie placówki edukacyjne.

Jak głosować?

Aby oddać swój głos należy wejść na stronę głosowania i kliknąć „Głosowanie” i wybrać obszar w którym chcemy oddać głos i kliknąć na wybrany projekt. Następnie, należy podać swoje dane (adres zamieszkania, numer PESEL, imię matki oraz numer telefonu) i zaznaczyć zgodę. Na podany numer otrzymamy SMS-a z kodem, który należy podać w celu weryfikacji. Po jego podaniu należy kliknąć „oddaj głos”.

PRZECZYTAJ TAKŻE: 116 drzew dla Sosnowca

Twój głos będzie nieważny, jeśli na formularzu nie zostały uzupełnione wymagane dane, nie zaznaczono żadnego projektu, jeżeli głos oddano dwa lub więcej razy na projekty w Lokalnej Strefie Konsultacyjnej, Strefie Szkolnej lub Przedszkolnej oraz nie zostało zaznaczone oświadczenie o prawidłowości podanych danych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą oddawać głos w Punktach Konsultacyjnych.