Sosowiczanie mogą składać swoje propozycje do tegorocznego budżetu obywatelskiego. W poniedziałek rozpoczęło się przyjmowanie projektów. Do rozdysponowania jest 7,5 mln zł.

Ruszyła czwarta edycja sosnowieckiego budżetu obywatelskiego. Od 24 kwietnia do 22 maja mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły. Do podziału jest 7,5 mln zł.
W tym roku nowością będzie wprowadzenie puli przeznaczonej na projekty zgłoszone w ramach młodzieżowych i przedszkolnych budżetów obywatelskich.

– To efekt konsultacji mieszkańców, radnych Rady Miejskiej i organizacji pozarządowych. Chcemy aktywizować młodzież i uczyć ich odpowiedzialności. Uczniowie sami zadecydują na co zostaną przeznaczone środki w ich szkołach. Analogiczna sytuacja dotyczy przedszkoli, z tą różnicą, że tam te decyzje podejmowane będą przez rodziców dzieci – mówi Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu.

Jak informuje sosnowiecki magistrat pieniądze zostaną rozdzielone między: Lokalne Strefy Konsultacyjne (5 mln zł), Strefę Szkolną (1,4 mln zł przy ograniczeniu do 700 tys. zł na jeden projekt), Strefę Przedszkolną (600 tys. zł przy ograniczeniu do 200 tys. zł na jeden projekt), Młodzieżowe Budżety Obywatelskie (400 tys. zł do równego podziału na zainteresowane placówki szkolne) a także Przedszkolne Budżety Obywatelskie (100 tys. zł do równego podziału na zainteresowane placówki przedszkolne).

W środę, 26 kwietnia organizowane jest spotkanie informacyjne w Miejskim Domu Kultury „Kazimierz” o godzina 17. W czasie spotkania będzie można porozmawiać o przyjętych zasadach i technicznej stronie pisania wniosków. Warto także dodać, że 13 maja, między godziną 9-14, w Urzędzie Miasta odbędzie się maraton pisania projektów w ramach budżetu.