echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Pod koniec zeszłego roku zakończył się montaż nowoczesnego oświetlenia w kilkunastu lokalizacjach wskazanych wcześniej przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Dodatkowe ledowe oświetlenie pojawiło się m.in. przy przejściach dla pieszych przy ul. Legionów Polskich, Morcinka i Oddziału AK Ordona. – Na wniosek mieszkańców punkt świetlny z trzema oprawami ledowymi został dobudowany także pośrodku ronda na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada z Leśną (na zdjęciu). To rozwiązanie, która sprawdza się na mniejszych rondach, oświetlając każdy kierunek – mówi Rafał Zwoliński, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów.

Poza powyższymi lokalizacjami, doświetlono także m.in. skwer przy ul. Topolowej, boisko i plac zabaw przy ul. Dubois, chodniki w rejonie ulic: Topolowej 20 i 22 oraz Ratanice, a także teren w rejonie ul. Wyszyńskiego 3. Nowe oświetlenie wybudowano w rejonie ul. Mickiewicza 15-21 oraz w ulicach Niegowonickiej, Stawowej bocznej, Świerkowej i przy OSP w Kuźniczce Nowej.

W sumie za ponad 682 tys. zł gdańska firma SPIE Elbud wraz z systemem sterowania zainstalowała 88 słupów i 98 opraw. Poza budową nowych punktów oświetleniowych od kilku lat miasto wymienia na nowe stare słupy i sodowe oprawy. W pierwszym etapie, który rozpoczął się w 2018 roku, wymieniono ponad 2600 starych opraw i zamontowano tyleż samo opraw LED. Dodatkowo zdemontowano prawie 1600 starych słupów, montując tyle samo nowych.

– Można powiedzieć, że 80 proc. oświetlenia, które należy do miasta, zostało zmodernizowane. Teraz przygotowujemy się do drugiego etapu – mówi Marek Mrówka, kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Infrastruktury Miejskiej.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);