W poniedziałek, 26 listopada rozpocznie się remont ulicy Robotniczej w Dąbrowie Górniczej. Prace mają być prowadzone na odcinku od ronda do granicy z Będzinem.

Jak informuje dąbrowski magistrat, prace będą polegały na wymianie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, studni, zabudowie nowych krawężników, frezowaniu nawierzchni asfaltowej i ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej SMA.

– Wykonanie remontu będzie wymagało odcinkowego zajmowania części jezdni. W rejonie robót ruch będzie prowadzony wahadłowo z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej. Kierujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do nadawanych sygnałów i znaków drogowych – informuje Arkadiusz Grządziel, naczelnik wydziału komunikacji i drogownictwa w UM Dąbrowa Górnicza.

Remont będzie prowadzony przez P.W. „ETA” a także Centrum Budowy Dróg „ŚLĄSK”. Termin zakończenia prac zaplanowano na 14 grudnia, jednak jest on uzależniony od panujących warunków atmosferycznych.