Nie będzie to przebudowa, a kompletna przemiana, której doświadczą dąbrowskie place zabaw. Stanie się to dzięki nowym atrakcjom, sprowadzonym aż do kilkunastu miejsc.

Kilkanaście dąbrowskich placów zabaw zyskało nowe atrakcje – zjeżdżalnie, karuzele, huśtawki oraz tyrolki to jedynie część tych, które wzbogaciły w tym roku kilkanaście miejsc dla dzieciaków wybudowanych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

– Istotą naszego budżetu partycypacyjnego są spotkania z mieszkańcami, podczas których zapadają decyzje na jaki cel przeznaczyć pieniądze w ramach osiedli. Pandemia uniemożliwiła nam ich organizację – mówi Agnieszka Stankiewicz-Ćwik, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Z powodu epidemii części inwestycji z ostatniej edycji DBP nie udało się zrealizować w 2020 roku. Problemy dotknęły także firmy. Zdarzało się, że przetargi  z powodu braku wykonawców trzeba było powtarzać.

– Gdy wybuchała pierwsza fala tak naprawdę nie wiedzieliśmy z czym mamy do czynienia i czy pieniądze na inwestycje nie będą potrzebne do wali z epidemią – mówi Agnieszka Stankiewicz-Ćwik.

Ostatecznie zaległości z VII edycji DBP udało się nadrobić w tym roku. Place zabaw pokazują wspaniałe efekty prac.

Brodway

  • Rewitalizacja placu zabaw przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej – na placu zabaw ulokowanym na gruncie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator w tym roku zainstalowany został duży zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami, kiwaki oraz huśtawki. Docelowo w kolejnych etapie na placu pojawią się również trampoliny.
  • Rewitalizacja placu zabaw przy Biedronce – na placu, który sąsiaduje z plenerową siłownią, zainstalowano duży zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. Montaż kolejnych nowych urządzeń zaplanowano w następnych etapach.

Gołonóg

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. św. Antoniego – przy filii przedszkola nr 4 powstał plac zabaw, z którego popołudniami będą mogli korzystać na przykład mieszkańcy Górki Gołonoskiej. W pierwszym etapie na placu pojawił się mały zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i huśtawka typu bocianie gniazdo. W drugim etapie planowane są kolejne huśtawki, bujaki i karuzela.

Łęka

W pobliżu wybudowanej tu wcześniej altany do grillowania oraz boiska do streetballa, w tym roku powstał nowy plac zabaw ze zjeżdżalnią, huśtawkami, bujakiem i karuzelą.

Mydlice Północne

Modernizacja placu zabaw przy ul. Łukasińskiego 17 – jest to nowy plac zabaw, który powstał na gruntach spółdzielni i został jej bezpłatnie przekazany na podstawie umowy użyczenia. Spółdzielnia zobowiązała się, że będzie dbano o plac i utrzymywano go w należytym stanie. Zainstalowano tam piaskownicę z daszkiem, dwa kiwaki, domek ze zjeżdżalnią,, trzy rodzaje huśtawek, a także cztery ławki i dwa kosze.

Reden

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 – nowe urządzenia zostały zainstalowane na placu zabaw, o którego powstaniu mieszkańcy zdecydowali w 2018 roku. Zastrzegli wtedy, że plac w kolejnych latach może być rozbudowany i tak też się właśnie stało. Plac przy SP nr 7 sąsiaduje z boiskiem, który kilka lat wcześniej zostało zmodernizowane także w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Stary Gołonóg

To pierwszy etap rewitalizacji placu zabaw zlokalizowanego między ul. Krasickiego i Szulc. W pierwszym etapie na placu pojawił się duży zestaw z dwoma zjeżdżalniami. Kolejny etap ma uwzględniać montaż ogrodzenia.

Staszic

Wybudowany w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego plac zabaw przy ul. Różanej, w tym roku zyskał kolejne atrakcje: ściankę wspinaczkową i karuzele typu grzybek. Przy wejściu na ogrodzony teren dodatkowo zainstalowano dwa stojaki na rowery.

Tworzeń

Dalsze zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej nr 11 – kompleks rekreacyjno-sportowy, który powstawał przy SP nr 11 wraz z kolejnymi edycjami Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, w tym roku został doposażony w urządzenia dla najmłodszych dzieci: zestaw zabawowy, karuzelę, kiwak i domek. Na placu zainstalowano także dwie ławki oraz kosz na śmieci.

Ząbkowice

  • Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 – plac zabaw jest uzupełnieniem dla istniejącej już w tym miejscu plenerowej siłowni i ścianki wspinaczkowej. Na placu zainstalowano podwójną huśtawkę dla małych dzieci, huśtawkę typu bocianie gniazdo, karuzelę typu trzmiel i domek ze zjeżdżalnią. Atrakcją nowego placu jest także tyrolka oraz linarium. Całość została uzupełniona o trzy ławki wypoczynkowe i dwa kosze na śmieci.
  • Doposażenie placu zabaw w parku Tysiąclecia – zbudowany w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego plac w tym roku doczekał się kolejnych urządzeń: nowością jest huśtawka bocianie gniazdo, karuzela typu trzmiel oraz betonowy stół do ping ponga. Zadbano również o bezpieczne zejście z zainstalowanej już wcześniej tyrolki. Nowością są także trzy ławki.