Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw, przygotowany w związku z wdrażaniem e-skierowania i modyfikacją części przepisów dotyczących zasad udzielania świadczeń. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przekonuje, że e-skierowanie będzie służyło wygodzie pacjentów i lekarzy.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, zaproponowane zmiany wiążą się z trwającym pilotażem e-skierowania i wpisują się w działania dotyczące skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Modyfikacja przepisów dotyczących wystawiania i realizowania e-skierowań oraz korzystania z nich przez pacjentów obejmuje przede wszystkim doprecyzowanie zakresu dokumentów obsługiwanych w postaci elektronicznej oraz określenia katalogu przypadków, w których skierowanie będzie wystawione w postaci papierowej (np. pacjent o nieustalonej tożsamości, brak dostępu do systemu, lekarz z innego państwa członkowskiego UE).

Projekt ustawy określa także procedury korzystania z e-skierowań w przypadku awarii.
Według Ministerstwa Zdrowia, korzyści płynące z e-skierowania to m.in. możliwość zdalnej rejestracji, zredukowanie problemu nieczytelności skierowań, a także opcja śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta. Wprowadzenie e-skierowań pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na wizytę, bo każdy pacjent będzie mógł otrzymać tylko jedno e-skierowanie na konkretne badanie lub do specjalisty.

Warto dodać, że w połowie listopada w wybranych placówkach medycznych w Warszawie oraz w Polanicy Zdroju rozpoczął się pilotaż elektronicznego skierowania, który ma zintegrować systemy informatyczne. E-skierowania mają obowiązywać w całym kraju od 1 stycznia 2021 roku.

Czym jest e-skierowanie?

E-skierowanie to dokument w postaci elektronicznej, kierujący na badania diagnostyczne, w tym diagnostykę ambulatoryjną (np. badania laboratoryjne, badania RTG, tomografia komputerowa itp.) oraz ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (np. wizyta u lekarza specjalisty). Docelowo wszystkie e-skierowania podobnie jak e-recepty będą dostępne na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta, zatem zawsze będziesz mieć do nich dostęp.

E-skierowanie zniesie obowiązek dostarczania skierowań w postaci papierowej, więc nie będzie już konieczności Twojej fizycznej obecności u usługodawcy, w celu zapisania na świadczenie (obecnie jesteś zobowiązany do dostarczenia skierowania w ciągu 14 dni).