Jakość ścieku oczyszczonego porównywalna jest z pierwszą klasą czystości górskiego potoku. To najważniejszy efekt rozpoczynającej się nowej inwestycji w Porębie, której wartość wyniesie ponad 9 mln zł.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie w systemie zaprojektuj i wybuduj” – to oficjalny tytuł flagowego projektu, który realizować zaczyna jedna z miejskich spółek. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie podpisał już umowę z wykonawcą projektu, czyli małopolską spółką Schwander Polska.

– Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków o nowy ciąg technologiczny w nowoczesnej technologii MBR – wyjaśnia prezes Grabarczyk. – Zakończenie prac planowane jest 31 sierpnia 2022 roku – dodaje.

Jest to inwestycja ważna, a jednocześnie jest jedną z najdroższych w historii Poręby. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 9 134 545,28 zł. MPWiK otrzymał na ten cel dofinansowanie. Spółka otrzyma nieco ponad 6,3 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dofinansowaniu z budżetu państwa z Kontraktu Terytorialnego, które wynosi niemal 743 tys zł.

Oczyszczalnia w technologii przyszłości

Porębska oczyszczalnia zostanie przebudowana w technologii MBR (ang. Membrane Biological Reactor), czyli najlepszej możliwej technologii oczyszczania ścieków. Zgodnie z badaniami, jakość ścieku oczyszczonego porównywalna jest z pierwszą klasą czystości wód płynących (np. górskiego potoku).

Co ciekawe, dzięki doskonałej jakości, istnieje możliwość ponownego wykorzystania ścieku oczyszczonego, po dezynfekcji lampą UV, do celów takich jak utrzymanie czystości czy nawadnianie, co prowadzi do oszczędności cennych zasobów wodnych.

– Nasza porębska oczyszczalnia ścieków po gruntownej przebudowie będzie nie tylko niezwykle ekologiczna, będzie też sterowana w pełni automatycznie, bez konieczności stałej obecności personelu. Dozór będzie miał charakter zdalny poprzez dowolne urządzenie posiadające dostęp do internetu – podkreśla Mariusz Grabarczyk.