W środę, 13 maja zostały przekazane place zabaw wraz z niezbędną dokumentacją związaną z realizacją zadań z budżetu obywatelskiego w Siewierzu.

W ramach prac zagospodarowany zostanie teren w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach oraz wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 321 tys. złotych.

Zakres prac dla zagospodarowania terenu przy kompleksie sportowym w Brudzowicach to przede wszystkim: demontaż istniejącego oraz wykonanie nowego ogrodzenia na placu zabaw, wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw, konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw, a także zamontowanie nowej piramidy linkowej.

– Wykonawca wykona również utwardzenie kostką brukową terenu przed boiskiem, montaż nowej tablicy ogłoszeń oraz montaż poręczy ochronnych od strony drogi. Teren wokół wykonywanych robót zostanie uporządkowany i obsiany trawą – mówią przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. – W Siewierzu zakres robót polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw wraz z podbudową kruszywa oraz obsiew wokół wykonanych robót – dodają.

Utrzymanie dobrego stanu placu zabaw i urządzeń znajdujących się na nich zwiększa bezpieczeństwo dzieci korzystających z infrastruktury zabawowej. Ponadto, realizacja inwestycji poprzez podniesienie atrakcyjności powyższych obiektów przyczyni się do upowszechniania aktywnych form wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców.