Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu radni, bez żadnego głosu sprzeciwu, przyjęli budżet na 2021 rok.

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu radni przyjęli budżet na 2021 rok. Z 25 głosujących, 21 było za przyjęciem budżetu (radni Koalicji Obywatelskiej, Wspólnie dla Sosnowca oraz radna Grażyna Welon z PiS), 4 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sosnowca na lata 2021-2040 stosunkiem głosów 20 „za” przy 5 wstrzymujących się.

– Dziękuję wszystkim radnym, którzy byli za. To dobry budżet, choć naznaczony trudnymi miesiącami, które są za nami i które zapewne jeszcze przed nami. Przyszły rok to rekordowe 214 mln złotych na inwestycje i dużo, dużo wyzwań – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Przyjęty budżet przewiduje dochody miasta na poziomie 1 193 200 761,65 zł oraz wydatki w wysokości 1 282 784 989,87 zł. Na inwestycje przewidziano, rekordowe 214 mln złotych, a wśród nich przewidziano m.in.: Zagłębiowski Park Sportowy, budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, modernizacja pływalni krytej i siłowni przy ul. Żeromskiego.

Ponadto, w planach znalazła się przebudowa węzła DK94, a także ulicy Naftowej i Ostrogórskiej, tramwajowe inwestycje, przebudowa ulicy Kukułek, modernizacja przejść podziemnych i węzłów przesiadkowych, rozwój monitoringu miejskiego, przebudowa placu przed dworcem oraz wiele innych.