Gmina Psary otrzymała dofinansowanie na projekt „Radosna akademia przedszkolaka”. Ze środków zakupione zostanie doposażenie w nowym przedszkolu miejskim, gdzie opiekę znajdzie 100 dzieci.

Projekt „Radosna akademia przedszkolaka” dedykowany jest dla nowego Przedszkola Publicznego w Psarach, w ramach którego przeprowadzono rekrutację i utworzono 100 miejsc wychowania przedszkolnego. Ze środków projektu, w niezbędny sprzęt, wyposażono 4 sale pobytu dla dzieci, szatnie i jadalnie, zakupiono pomoce edukacyjne i zabawki dla wszystkich grup wiekowych.

Od stycznia 2021 w ramach projektu planowane są również zajęcia dodatkowe logopedyczne i rytmiczno-taneczne dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia. Pomoc otrzymana w ramach projektu to również szkolenia dla wszystkich nauczycieli placówki. Kadra przejdzie specjalistyczne szkolenia w zakresie sensodydaktyki.

Należy podkreślić, iż projekt w swoim założeniu był realizowany od 1.03.2020 r. kiedy to rozpoczęto proces rekrutacji i wyposażania przedszkola. Ze względu na wielokrotnie przekładane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego rozstrzygnięcie konkursu, informację o przyznaniu dofinansowania Urząd Gminy Psary otrzymał z dużym opóźnieniem. Planowane zakończenie okresu realizacji projektu to 30.06.2021 r., a jego całkowita wartość to 391 00,00 zł.