Sosnowiecka Rada Seniorów już po inauguracyjnej sesji. Radni zostali zaprzysiężeni w piątek, 15 grudnia. W trakcie sesji wybrano przewodniczącego i jego zastępców. Dyskutowano także nad zamierzeniami i planem działania rady w najbliższym czasie i podczas całej kadencji.

Na przewodniczącego Rady Seniorów wybrano Jerzego Karpińskiego, wiceprzewodniczącym została Halina Zwaniecka. Z kolei funkcję sekretarza pełnić będzie Anna Żołędzka.
W inauguracyjnej sesji uczestniczył prezydent miasta Arkadiusz Chęciński, który pogratulował nowym radnym i życzył owocnej pracy na rzez sosnowieckich seniorów.

– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny zostałem wybrany do Rady Seniorów. Mam nadzieję, że w trakcie tych trzech najbliższych lat uda nam się zrobić wiele dobrego dla seniorów w naszym mieście – mówi radny Jerzy Jałowiecki.

Nowa kadencja Rady Seniorów będzie trwała 3 lata. W wyborach, w których oddano aż 740 głosów, wyłoniono 21 społecznych radnych. Warto wspomnieć, że gminy otrzymały uprawnienia do tworzenia Rad Seniorów w listopadzie 2013 roku.