Rozpoczęła się modernizacja DK1 w Dąbrowie Górniczej. To oznacza spore zmiany dla kierowców oraz osób korzystających z komunikacji miejskiej.

W związku ze zmianą organizacji ruchu autobus nr 635 nie będzie jeździł przez Antoniów, czyli nie będą obsługiwane przystanki Antoniów Autostrada i Antoniów Skrzyżowanie. Autobus do dzielnicy powinien wrócić we wtorek (10.08), jednak uzależnione jest to od postępu prac drogowych w rejonie przystanku Antoniów Autostrada. W trakcie zawieszenia kursowania linii nr 635, mieszkańcy mogą korzystać z linii nr 116.

Organizacja ruchu

Podczas modernizacji DK1, która przebudowywana jest do standardu drogi ekspresowej, zmieniła się organizacja ruchu na tej trasie. Kierowcy korzystają m.in. z tymczasowych rond. Wyłączona została jezdnia w stronę Tychów, a ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią w stronę Siewierza. Na drodze nie działa sygnalizacja świetlna.

Węzeł Pogoria

Aktualnie ruch na węźle Pogoria odbywa się we wszystkich kierunkach. Między 23 a 28 sierpnia planowane jest jego zamknięcie, bez utrzymania żadnego połączenia z DK1. Utrzymany zostanie jedynie przejazd wiaduktem nad DK1, między ul. Armii Krajowej i św. Antoniego

Skrzyżowanie DK1/Kusocińskiego

Zamknięty został przejazd ul. Kusocińskiego na wprost, przecinający DK1. Możliwy jest skręt w prawo z ul. Kusocińskiego na DK1 w stronę Siewierza. W sierpniu planowane jest umożliwienie skrętu w prawo w ul. Kusocińskiego, jadąc od Tychów. Wyjazd i wjazd w część ul. Kusocińskiego położoną po stronie zachodniej możliwy jest poprzez rondo na skrzyżowaniu DK1/Konstytucji. W rejonie skrzyżowania jest przejście dla pieszych.

Skrzyżowanie DK1/Konstytucji

Na skrzyżowaniu powstało rondo, umożliwiające jazdę we wszystkich kierunkach. W rejonie skrzyżowania jest przejście dla pieszych.

Skrzyżowanie DK1/Kryniczna

Zamknięty został przejazd ul. Kryniczną na wprost, przecinający DK1. Możliwy jest skręt w prawo na DK1, z obu stron ulicy oraz z DK1 w ul. Kryniczną. Przejazd na część ulicy położoną po drugiej stronie DK1 jest możliwy poprzez zawrócenie na rondach na skrzyżowaniu DK1/Konstytucji i DK1/Ujejska. W rejonie skrzyżowania jest przejście dla pieszych.

Stacja paliw BP i restauracja McDonald’s

Wjazd możliwy od strony Siewierza, natomiast wyjazd w stronę Tychów. Żeby wjechać jadąc od strony Tychów, trzeba zawrócić na rondzie DK1/Ujejska, a żeby wyjechać w stronę Siewierza, trzeba zawrócić na rondzie DK1/Konstytucji.

Skrzyżowanie DK1/Ujejska

Na skrzyżowaniu powstało rondo, umożliwiające jazdę we wszystkich kierunkach
Wiadukt nad DK1 został zamknięty, przejazd na drugą stronę możliwy jest poprzez rondo, do którego prowadzą dwukierunkowe łączniki

Docelowo przejazd na obie strony DK1, która ma stać się „ekspresówką”, ma być możliwy na węźle Pogoria, kładką pieszo-rowerową na ul. Kusocińskiego, wiaduktem w rejonie ul. Konstytucji, nowym węzłem Ząbkowice, a także wiaduktami w rejonie ul. Krynicznej i Ujejskiej.

Droga krajowa zamieni się w ekspresówkę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we wrześniu 2020 r. podpisała umowę na zaprojektowanie i przebudowę DK1 na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Trasa ma być drogą ekspresową. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Zobowiązała się do wykonania prac projektowych i robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych. Czas projektowana nie jest objęty tym wyłączeniem. Uwzględniając te terminy, GDDKiA przyjmuje, że droga będzie gotowa do listopada 2023 r. Wartość zadania wynosi ponad 282 mln 122 tys. zł.

Wykonawca będzie musiał przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria.

W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

Droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym.

S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

CZYTAJ TAKŻE:

Ważny projekt doczeka się realizacji. Podpisano umowę na projekt przebudowy S1