Wybrano najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej węzła Klimontów na S1 w Sosnowcu. To ważny krok dla wielu kierowców.

Zadanie prowadzone jest wspólnie z GDDIKA. Odpowiadać za nie będzie firma Highway. Całość przedsięwzięcia to koszt prawie 4 mln zł. Część, za którą odpowiedzialna jest gmina Sosnowiec wynosi ponad 1,2 mln zł. Roboty mają rozpocząć się w 2024 roku.

Warto zaznaczyć, że jest to kluczowa inwestycja jeśli chodzi o skomunikowanie zarówno terenów przemysłowych przy S1 jak i obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Dzięki temu odciążymy węzeł na ul. Lenartowicza, na którym z braku innej możliwości w kierunku Tychów zawracają ciężarówki wyjeżdżające z ul. Inwestycyjnej. Rozładowany zostanie także ruch na ul. Traugutta i Wojska Polskiego – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.